Bastu och pool

För att få använda pool/ bastu krävs att ett underskrivet avtal. Varje pass kostar 20 kr.
Varje bastu kan bokas i tvåtimmarspass. Högst två samtidiga bokningar kan göras. Poolen är öppen 06-22 varje dag utom vissa städtider.

Generellt avtal för att hyra hittar du här.
Bilaga med regler här.

professional joomla template