Gemensamhetslokal

Föreningslokalen kallas med rätta för Festlokalen
och är en gemensam resurs för alla tre bostadsrättföreningarna Korstörnet, Avenboken och Tulpanträdet.

Lokalen är belägen i samma gårdshus som Tvättstugorna och Bastu/Pool. Ytan är 11,7 X 7,9 meter dvs 92 kvm
och är godkänd för upp till 100 personer. Takhöjden är 4,5 m
I lokalen finns kök med tallrikar, glas och betick samt fällbord och fällstolar för sittande dukning för 40 personer.

Lokalen bokas i 6 timmarspass á 200 kr dvs 800 för ett dygn.
Passindelningen är 00-06, 06-12. 12-18, 18-24.
Bokning kan endast göras av medlem i någon av föreningarna, via bokningssidan på Internet eller med lägenhetstaggen vid terminalerna i Poolhuset och tillhörande pinkod för identifiering.
http://boka.solbergagard.org.

Underskrivet avtal krävs. Torsdagar kl 20:00-20:20 finns en representant för någon styrelse i styrelselokalen mitt emot gemensamhetslokalen för att ta emot avtal och visa lokalen.
Avgift för bokningen dras på månadsavgiften under nästkommande hyresperiod.

professional joomla template